"It's not about my politics. Something happened way to quick. A bunch of men who played it sick. They divide and conquer" -- Husker Du

Tuesday, April 25, 2006

"Boerke" lanceert solidariteitscampagne met Filippijnse boeren

Op 23 april werd tijdens de wekelijkse markt in Ledeberg (Gent) het startschot gegeven voor de campagne ”Land is leven! De Filippijnse boeren hongeren naar gerechtigheid”. Deze campagne vraagt aandacht voor de problematiek van voedselzekerheid in de Filippijnen. Een aantal ontwikkelingsorganisaties en solidariteitscomités steunen er in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen de lokale inheemse bevolking die werkt aan duurzame alternatieven in de Cordillera, een bergstreek in het Noorden van het land.

In België wordt campagne gevoerd om de verzuchtingen van de Filippijnse boeren te ondersteunen. Pieter De Poortere (www.boerke.be) ontwierp daarvoor een postkaart. De tekening toont het stripfiguurtje Boerke als Filippijnse boer. Net zoals vele andere Filippijnse boeren heeft Boerke de teelt van voedsel opgegeven omwille van de oneerlijke concurrentie op de wereldmarkt. Hij is in plaats daarvan overgeschakeld op snijbloemen voor de rijken in de steden en voor de export naar rijke landen. Uiteindelijk trekt hij echter weer aan het kortste eind en rest hem geen andere keuze dan bloemen te eten.

Op zondag 23 april werd een levensgrote versie van de tekening ingekleurd op de markt in Ledeberg onder het motto “Geef kleur aan de Cordillera”. Kinderen en jongeren uit de buurt staken een handje toe terwijl de ouders werden aangesproken over de campagne. Zowel Vlaamse solidariteitswerkers als Filippijnse migranten gaven tekst en uitleg bij de campagne.

Campagne:
De inheemse volkeren van de Cordillera beschouwen het bergland van de Cordillera als hun voorouderlijke gronden onder het motto “Land is Leven”. Eeuwenlang hebben ze hun gronden bewerkt op een duurzame manier en daarmee voor hun eigen voedselvoorziening ingestaan.
Maar hun voedselvoorziening wordt bedreigd door een reeks van factoren.
Vele gewone boeren hebben te weinig land of zijn pachter en zijn ze te arm om landbouwmachines aan te schaffen. De landbouwproductie is er dan ook laag.
Bovendien is een groot deel van de grond ingepalmd door grootgrondbezitters of multinationale ondernemingen. Op de grond komen plantages voor export, grootschalige goudmijnen, golfterreinen, enz. Projecten die geen voedsel opleveren voor de lokale bevolking.
Tenslotte wordt de Filippijnse markt ook nog overspoeld door goedkope buitenlandse groenten en voedingwaren. De Filippijnse boeren kunnen niet concurreren met deze producten, en gaan bijna failliet.
De lokale bevolking blijft echter niet bij de pakken zitten en werkt aan een alternatief. Lokale boerenorganisaties en organisaties van vrouwen, inheemse volkeren en jongeren slaan de handen in elkaar om hun lot te verbeteren en op te komen voor hun rechten. Ze zorgen voor gezamenlijke bewerking van de grond en voor een grotere diversiteit in wat er op het land verbouwd wordt. Ze werken samen aan degelijke irrigatiesystemen voor het land en zoeken naar goedkope en efficiënte landbouwtechnologieën.
En ze laten hun stem horen: in het protest tegen de Wereldhandelsorganisatie en tegen de liberalisering van de markt, tegen het grootgrondbezit en de buitenlandse ondernemingen. Die strijd loont. Enkele mijnen werden gesloten, de plannen voor een mega-dam werden in de koelkast gestopt door het verzet van de bevolking. Zo werden vele dorpen tot vandaag beschermd tegen verdere milieuverloedering en verarming.
Filippijnengroepen België, KWIA (Steungroep voor inheemse volken), Bevrijde Wereld en Cordi-Bel (organisatie van Filippijnse migranten) willen hen helpen om dat alternatief waar te maken. In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, die al verscheidene jaren ontwikkelingsorganisaties in de Cordillera ondersteunt, lanceren ze deze solidariteitscampagne.

Meer foto's op indymedia.

No comments: