"It's not about my politics. Something happened way to quick. A bunch of men who played it sick. They divide and conquer" -- Husker Du

Friday, December 16, 2005

Bericht uit Hongkong: Vive les femmes

Hong Kong, 16 december – Een vrouwenmars trachtte vanavond de grieven van de vrouwen tot in het congrescentrum te brengen waar de WTO-ministerconferentie doorgaat. Daarbij stuitten ze echter op het politiecordon dat onvermurwbaar de toegang bewaakt.


Na de boeren gisteren was het vandaag de beurt aan de vrouwen om de WTO voor een tribunaal te brengen. Tijdens het ‘vrouwentribunaal over de impact van de WTO op vrouwen’ getuigden vrouwen over hoe de WTO-maatregelen hun situatie dramatisch hadden verslecht.

Na het tribunaal trokken de vrouwen in een betoging naar het congrescentrum waar de WTO-ministerconferentie doorgaat. Daar herhaalden ze nogmaals dat de liberalisering van de wereldhandel hun inkomen had aangetast. De plattelandsvrouwen ondervonden de prijsdaling van hun oogst als ze die op de markt aanboden, een gevolg van de dumping van landbouwoverproductie uit andere landen. Arbeidersvrouwen hadden het dan weer over de flexibilisering van de arbeid waardoor hun werkzekerheid verder ondermijnd werd.

Een tiental plaatselijke activisten veroordeelde het gebruik van pepper-spray, een irriterend product dat in het gezicht van demonstranten gespoten wordt, door de politie. Ze kookten symbolisch een pittig pepersoepje dat ze aan de politie en de delegaties in het congrescentrum wilden opdienen. Het groepje werd echter meteen door de politie omsingeld. Aan de rest van de vrouwen werd de doorgang ontzegd.

Na onderhandelingen met de politie werden de dappere vrouwen tenslotte terug vrijgelaten en konden ze samen met hun zusters terug naar Victoria Park. “Geen erg,” vond één van hen, “of we nu naar binnen kunnen of niet, ze luisteren toch niet naar ons.”

No comments: